Prekių grąžinimas ir keitimas

Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas Pardavėjui neturint pakeitimui tinkamų prekių yra vykdomas tokia tvarka:

 

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam pakeisti nusipirktą daiktą Pardavėjo nurodytoje vietoje analogišku kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Kai prašoma pakeisti prekė patenka į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte numatytą prekių sąrašą, tokia prekė keičiama tik jei Pardavėjas sutinka;

 

2. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas;

 

3. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai Pirkėjas turi teisę per 1.1 punkte nustatytą terminą grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtą kainą. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto grąžinimo dienos;

 

4. Norėdamas pakeisti ir/ar grąžinti prekę, Pirkėjas turi pateikti raštišką laisvos formos prekės keitimo/grąžinimo paraišką el. paštu gintaris.statyba@gmail.com ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos (pranešimui dėl Sutarties atsisakymo taikomas Taisyklių 5.4 punktas). Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą;

 

5. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas tik tuo atveju, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.) ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Pardavėjo;

 

6. Visos grąžinamos prekės, turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke), tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos;

 

7. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo nurodytą prekių pristatymo vietą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl prekės keitimo ir/ar grąžinimo ir/ar Sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu gintaris.statyba@gmail.com;

 

8. Grąžindamas prekes paštu ar per kurjerius, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu;

 

9. Pirkėjui, grąžinančiam kokybiškas prekes, grąžinami tik už prekę sumokėti pinigai, neįskaitant prekės pristatymo išlaidų (netaikoma, kai Pirkėjas prekes grąžina dėl to, kad atsisakė Sutarties). Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių Pardavėjui grąžinimo.

 

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse ir Prekių garantinėse sąlygose įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus:

 

1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas savo pasirinkimu gali reikalauti:

 

1.1. Kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

 

1.2. Kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

 

1.3. Kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

 

1.4. Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

 

2. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas;

 

3. Jei Pirkėjas pasirenka grąžinti nekokybišką prekę Pardavėjui, pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos;

 

4. Pirkėjo pretenzijos dėl nekokybiškų prekių atmetamos, jei jos reiškiamos pasibaigus prekės garantiniam terminui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekės Pirkėjui perdavimo arba dėl iki prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas), taip pat jei prekės tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos po jų perdavimo Pirkėjui, arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį, taip pat kitais Prekių garantinėse sąlygose numatytais atvejais.

 

Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu gintaris.statyba@gmail.com arba paskambinęs Elektroninėje parduotuvėje nurodytu telefonu. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis.